SLECINKY.EUhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.eu

Gify-obrázky-přáníčka
~ pro každého něco ~
 Brána do nebe
Kleinovka vás zdraví
 zlatá brána
 Pohlazení po duši
 Pod lupou se nic neutají
 Eva se ukazuje
 Eva se ukazuje
 Eviny stránky
 Pohlazení po duši
 Pod lupou se nic neutají
 Brána do nebe
 Zábava pro všechny
Planet-Gif Das große Cliparts Archiv
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
http://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.eu
http://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.euhttp://slecinky.eu
ABZ.cz: slovník cizích slov
PSČ - poštovní směrovací čísla

počítadlo.abz.cz
Agama Web Buttons - Professional tool for creating web buttons and menus
Pridat.euPočasí Ostrava - Slunečno.cz

Čínský horoskop na rok 2015 - rok Dřevěné Kozy


Podle východních kalendářů přichází rok Dřevěné Kozy (Ovce), a to 19. února 2015. Trvat bude až do 7. února roku 2016. Po rychlém roku Koně nás čeká poněkud klidnější období. Koza v čínské mytologii je symbolem mateřství, klidu, pokoje a harmonie. Rok Dřevěné Kozy je nejpříznivějším obdobím pro početí a porod dítěte. Děti v tomto období narozené budou obdařeny uměleckými schopnostmi, mají střízlivý náhled na svět a na život. Zrozenci v roce Kozy se obvykle stávají podnikateli, politiky a herci.

Rok Kozy by se měl nést ve znamení mírumilovnosti a klidu. Není třeba tvrdě a namáhavě pracovat, spíše nechat věci plynout v bezpečném sepětí s časem. Na druhou stranu jistá tvrdohlavost Kozy zaručuje, že konflikty dříve vzniklé se pravděpodobně neskončí. Koza totiž symbolizuje i jakousi zatvrzelost a neochotu ke kompromisům.

Prvek dřeva působí takovým způsobem, že zaručuje v roce Kozy úspěchy lidem pracujícím v oblastech věd a uměleckých směrů. V tomto roce mohou vzniknout úžasná umělecká díla a objevit se skvělé a významné vědecké objevy, vedoucí k pokroku celého lidstva, a to zejména v chemii a lékařství. Dřevo je symbolem růstu, vytrvalosti, rozvoje, síly a rozvoje. Symbol stromu symbolizuje zakořeněnost, ctění tradic a úctu k hodnotám.

S příchodem roku Kozy dojde u mnoha zástupců znamení zvěrokruhu k mnohým pozitivním změnám. Z Kozy vyzařuje vždy spokojenost a pohoda. Bez ohledu na možná nebezpečí je Koza ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý čínský rok, který je v jejím znamení. Nastávající doba slibuje mnohá překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Dřevěná Koza přinese mnoho inovativních nápadů v podnikání, pro ty, kteří se touží posunout kupředu, bude tento rok ideálním pomyslným můstkem k pohybu vpřed a k vítězství. Ti, kteří budou schopni v tomto roce pracovat tvrdě, dostanou velkou možnost se rozvíjet a šplhat nahoru po kariérním žebříčku a změnit svůj život výrazně k lepšímu. Rok Kozy je skvělým obdobím pro výtvarníky, literární tvůrce a skladatele, mnozí z nich budou mít možnost získat v následujícím roce věhlas a uznání.

V roce Kozy bude pozornost hodně zaměřena i na mezilidské vztahy. Je to rok plný nadějí i nových možností.

Tento rok je vhodný k seznamování a navazování nových milostných vztahů, i na románky bude tento rok pravděpodobně hojný. Bezstarostnost Kozy může vést k tomu, že v tomto roce budou lidé nakloněni tomu více si užívat a utrácet peníze. Rok Kozy nepřeje hazardu a risku, velké akce a nákupy lépe přesunout až na konec tohoto nadcházejícího roku.

Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Dřevěné Kozy poplyne v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, nervových poruch, depresivních stavů a všem s nimi spojených nemocí. Co se týká zdraví, měl by být rok Kozy spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet a tak je možné, že si jim vylepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití alkoholických nápojů. Buďte však opatrní při práci s ohněm, ve střehu se také mějte při řízení motorových vozidel.

Rok Dřevěné kozy a jednotlivá znamení:

Krysa

Krysy jsou obvykle charismatické osobnosti, plné upřímnosti a přátelství. Mají dobré vyjednávací schopnosti a jsou motivovány penězi a postavením. Energie, kterou přináší rok Kozy, není s Krysou úplně v souladu. Pro zrozence v Kryse bude v tomto roce velice důležité kontrolovat své emoce a vášně a udržet se ve své obvykle praktické a rozumné rovině, pak se jim povede dobře, pro Krysu ale všeobecně bude tento rok spíše ve znamení mírného chaosu, shonu a tlaku.

Buvol

Buvol je trpělivý a inspirující pro ostatní. Mnoho nemluví, ale je rozumný a stojí pevně nohama na zemi. Tito zrozenci mají v roce Kozy poměrně velkou šanci na úspěch. Mohou si dovolit vykonávat činnosti, které od nich budou vyžadovat více energie, i takové, které jsou spojeny s jistými riziky nebo soutěžením. V roce uplynulém, tedy v roce Koně, ledasco nefungovalo, ale to by měl rok Kozy právě v tomto ohledu hojně napravit. Nové nápady a projekty půjdou skoro samy a příjmy porostou. Pro aktivní Buvoly bude tento rok přínosný, pro ty mírnější by měl nýt klidný a bez významnějších změn.

Tygr

Tygři jsou proměnlivé osobnosti s přirozenými sklony k vůdcovství. Jsou stateční a odvážní a z bojů obvykle vycházejí jako vítězové. Pro zrozence ve znamení Tygra bude v tomto roce důležité vyhýbat se vlastnostem, které jsou pro Kozu typické. Měly by si dávat pozor na nerozvážnost, impulzivní jednání, povrchnost a lehkost. Tygrům se bude dařit v oblastech, které mají v oblibě a do kterých dávají svoji duši a které vznikají v pohodě, nikoliv v napětí. Tygrům by se v roce Kozy mělo dařit i v lásce, nesmí být však sobečtí.

Králík

Zrozenci v Králíkovi bývají sice poměrně plaší, ale pro své okolí jsou atraktivní. Mívají zastání ve velké skupině svých přátel a rodině. Rok Kozy dodává Králíkovi energii, elán a dynamiku. Překážky z minulého roku zmizí a v mnoha oblastech života se Králíkům začne dařit. Je důležité se posouvat kupředu, odhodit za hlavu pocity beznaděje a dobře zvažovat konané činnosti. Důležité bude vše dobře načasovat a nic zbytečně neodkládat, pozdě zahájené činnosti nepřinesou žádné významné výsledky.

Drak

Zrozenci v Draku mívají ohnivou povahu. Bývají oblíbení a v životě šťastní. Drak v roce Kozy není nakloněn týmové spolupráci, což komplikuje vztahové záležitosti, jak na poli obchodním, tak v osobním životě a vazbách. Aura napětí kolem Draka bude jeho okolí pravděpodobně patrná a rozpoznatelná. Tento rok je pro Draky hodně o jejich nezávislosti, neměli by spoléhat na okolí, ale jen sami na sebe, rozhodovat se nezávisle a být ostražitý v ohledu konkurentů a soupeřů. Úspěch slibuje Drakům v tomto čase umělecká tvorba.

Had

Ti, kteří se narodili ve znamení Hada, mívají obvykle štěstí ve finančních záležitostech, jsou vášniví, ale i vznětliví. Had není s energií Kozy tak úplně v souladu, což se může projevit v překážkách při dosahování vytyčených cílů, v obchodních záležitostech a podobně. Přicházející úspěchy budou spíše nárazovité, o to však intenzivnější a lepší. V průběhu roku Kozy nesmí Hadi příliš odpočívat, naopak musejí být aktivní a ve střehu. Pro Hady je nadcházející rok přínosem v oblasti budování vztahů a v odborné činnosti. Ve složitých situacích bude třeba, aby čerpali ze svých předchozích zkušeností, ty jim pomohou vyvarovat se chyb, které už se staly.

Kůň

Kůň umí motivovat ostatní a povzbuzovat k činnosti. Bývá populární a umí okouzlovat opačné pohlaví.
Energie roku Kozy podporuje komunikační schopnosti Koně, načež dochází k dalšímu zlepšení jeho sociálních a partnerských vztahů. Pomáhá přizpůsobovat se novým kolektivům zapadnout do neznámé společnosti, zasloužit si úctu, respekt i vybudování autority. Nejdůležitější pro Koně je v tomto roce neztratit čestné jednání, takové zaklopýtnutí by jim totiž mohlo podrazit nohy. Sklony k vytváření intrik, k podvodům, k dobrodružství, či řízení se pouze vlastními zájmy mohou způsobit negativní dopady.

Koza (Ovce)

Koza dbá na svůj zevnějšek, je kreativní i činorodá, ale má ráda svůj klid a prostor. Ačkoliv nastupuje rok Kozy, pro Kozy samotné toto období nebývá právě příznivé. Do mnoha oblastí jejich života v tomto období nastoupí pnutí, nesoulad a nepředvídatelnost. Rok Kozy bude pro tyto zrozence zajímavý, avšak nepředvídatelný. Svoje kreativní schopnosti mohou úspěšně uplatnit v podnikání, jejich originální smýšlení by se mohlo stát zárukou úspěchu. Rok bude plný překvapení, bohužel však i těch méně příjemných. Pozor by si Kozy měly dát na plýtvání energií, časem i penězi.

Opice

Opice jsou nejvšestrannějším znamením v čínském horoskopu, jsou bystré a aktivní, nerady však přiznávají svoji chybu. Zrozencům ve znamení Opice slibuje rok Kozy nové a výrazné změny v životě, převratné události a skvělou etapu pro získávání nových poznatků a zkušeností, využitelných do dalšího života. V této době by měly Opice rozhodně důvěřovat svojí intuici, která bude daleko převyšovat logické úsudky.

Kohout

Kohouti mívají vynikající společenské dovednosti, jsou všímavý a bystří. Kohout obvykle jen nerad riskuje, raději se drží stanoveného plánu. Kohouti by se v tomto roce měly rozhodně vyvarovat jakýchkoliv excesům a rozrušení, která pro ně bývají docela obvyklá. Těmto zrozencům lze maximálně v tomto roce doporučit, soustředit se na eliminování nervozity a úzkosti. Je vhodné šetřit energii, vyhýbat se dramatickým událostem i změnám v životě a hodně dbát na své zdraví a životní styl všeobecně. Jde však celkově o příznivý rok pro Kohouty, který jim dává možnost pracovat na sobě samých a dosahovat pozitivních kroků a změn. Je to rok hledání duševní rovnováhy a možná i obdobím duchovního hledání.

Pes

Zrozenci ve znamení Psa bývají důvěryhodní a upřímní, obvykle bojují proti nespravedlnosti. Bývají též dobří podnikatelé. Právě pro zrozence ve znamení Psa bude pravděpodobně rok Kozy velmi kontroverzní. Nejlepší taktikou, kterou lze v nacházejícím roce Psům doporučit, je vyčkávání a pozorování situace. Na jednu stranu budou mít totiž nadstandardní štěstí, které je bude ochraňovat před negativními vlivy a potížemi, na straně druhé však může v důsledku vlastní negativity Psů docházet k jejich rozkolísanosti a odklonům od původních plánů. Není vhodné v tomto roce vyvíjet nadměrnou činnost či útočit, raději v pohodě vyčkejte pro Vás lepších období.

Vepř

Zrozenci ve znamení Vepře bývají důvěryhodní a přátelští. Je na ně spoleh, ale někdy příliš věří v lidskou dobrotu.Touží po poznání a poznávání nového. Zrozenci ve znamení Vepře mohou očekávat pro ně příznivý rok. Znamení Kozy je aktivizuje k novým začátkům, zároveň také povzbuzuje a rozšiřuje jejich schopnosti a to ve všemožných oblastech života i práce. Pro Vepře bývá kariéra a finanční jistoty poměrně důležitými složkami bytí a v nich je rok Kozy dokonale podpoří. Rok Kozy hojně podporuje jejich růst i blahobyt. Těm zrozencům, kteří vyčkávají nového životního partnera, by měl být tento rok rovněž nakloněn.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one